Unia Europejska

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

 

Tytuł Projektu:
Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej ZWB Trykacz

Wartość Projektu:
3 728 130,00 PLN

Wartość dofinansowania:
1 748 000,00 PLN

Cel Projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności ZWB Trykacz poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji

Planowane Efekty:
Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek
Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego
Optymalizacja produkcji
Zainicjowanie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym
Wzrost konkurencyjności ZWB Trykacz dzięki wykorzystaniu wzornictwa
Ugruntowanie pozycji rynkowej

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Tytuł Projektu:
Internacjonalizacja MŚP

Wartość dofinansowania:
549 950,00 PLN

Cel Projektu:
Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania produktami firmy (kolumbariami i grobowcami) potencjalnych klientów, co najmniej na rynkach docelowych- Czech, Niemiec i Słowacji, a także pozyskanie nowych kontraktów biznesowych.