Cenová kalkulačka kolumbária

Prvým a podstatným dôvodom na stavbu kolumbária je čoraz obmedzenejšia plocha cintorínov. Týka sa to predovšetkým starých pohrebísk, ako aj tých, ktoré sa nachádzajú v centrách miest, a ktorých okolie už nedovoľuje ďalšie rozšírenie ich plochy.

Na cintorínoch sa pre tradičný spôsob pochovávania rezervuje pre 2 osoby parcela s rozmermi približne 150/170 x 270/300 cm.Na takej ploche sa dá postaviť kolumbárium s až 30 nikami, a v každej nike môžu byť umiestnené až 4 urny.Znamená to, že vznikne miesto odpočinku až pre 120 urien. Príklad: na plochu, ktorá je určená na postavenie 3 náhrobkov (pre 4 či dokonca až pre 6 zosnulých), dá sa použiť ako miesto na postavenie kolumbária.

Takým spôsobom sa dá optimálne využiť daná plocha a zväčšiť množstvo dostupných miest na pochovávanie dokonca až na 90 ník na urny.

Nižšie náklady

Výkup hrobového miesta stojí, podľa regiónu, priemerne 4,5 až 6 tis. PLN. K tomu ešte náklady na zhotovenie pomníka, čo je ďalších 8 až 10 tis. PLN (alebo viac), a samozrejme prenájom miesta na 20 – 25 rokov (približne 500 PLN), čo je spolu niekoľko tisíc PLN.

Nika v kolumbáriu s kamenným obkladom (s prenájmom miesta na 20 – 25 rokov) stojí priemerne 4,5 až 6 tis. PLN. Nika v kolumbáriu zhotovenom z konštrukčného betónu, architektonického betónu alebo s maľovanou omietkou je ešte lacnejšia.

Preto je to solídna alternatíva tradičného pochovávania (predovšetkým v mestách)

Hrobové miestopriemerne 4,5 až 6 tis. PLN
Zhotovenie pomníkapriemerne 8 až 10 tis. PLN
Prenájom miesta na 20 rokovpribližne 500 PLN
Nika v kolumbáriu s prenájmom na 20 – 25 rokovpribližne 4500 - 6000 PLN