Materiály

V našej expozícii predstavujeme stálu ponuku kameňov, ktoré používame v našich výrobkoch.

Na objednávku zákazníka ponúkame možnosť objednania kameňa, ktorý nie je v našej stálej ponuke.