Kolumbáriá

Kolumbárium je typ hrobkové stavby, ktorá je určená na ukladanie urien s popolom mŕtvych.Nika kolumbária poskytuje stále miesto odpočinku. Je to alternatívny spôsob pochovávania mŕtvych na tradičných cintorínoch či pamätných miestach.

 • Kolumbárium 01

  Radové kolumbáriá so zaujímavou plechovou policou na sviece pri každej tabuli a na pomník vloženy do korpusu.

  Zobacz
 • Kolumbárium 02

  Otočené o 45°, stojace na vlastnej hrane, vytvárajúce ľahkú formu priťahujúcu pozornosť, využívajúce najnovšie materiály.

  Zobacz
 • Kolumbárium 03

  Monumentálne kolumbáriá môžu mať súčasne funkciu múru s možnosťou montáže betónového obkladu s rôznymi tvarmi.

  Zobacz
Kolumbárium 01

Spomienky
sa vracajú
v tichosti

Przykładowe zestawienie modułów

Odlišujú sa zaujímavým miestom na položenie sviece s unikátnym nevšedným dizajnom.Zhotovené sú z lakovaného oceľového plechu, ktorý šikmo „vychádza“ z pomníka.Umožňujú zapáliť symbolickú pamätnú sviecu priamo pri nike.Originálny charakter celej konštrukcie, a tiež poriadok súvisiaci s kahancami, ktoré sú častokrát kladené chaoticky na zemi.Korpus je zhotovený z betónových prefabrikátov: s 3 alebo 6 nikami, ktoré sú obložené kamennými platňami zboku a zvrchu, a s kamenným podstavcom.Táto súprava sa dá postaviť jednostranne alebo dvojstranne.

Kolumbárium 02

Navždy
v ľudskej
pamäti

Przykładowe zestawienie modułów

Inovatívny spôsob výstavby kolumbárií.Prefabrikáty sú postavené na rohu, otočené o 45°.Vďaka tomuto odvážnemu prístupu objekt získava veľmi moderný charakter a ľahkú formu.Pomník môže byť zhotovený z kameňa s hrúbkou 1 cm alebo zo spekaného kremeňa s hrúbkou 0,5 cm.K pomníku je pripojené miesto na čajovú sviečku so štandardnými rozmermi vložky, a medzi nimi sú namontované ozdobné rozety.Podstavec je vyrobený z kameňa.Táto súprava sa dá postaviť jednostranne alebo dvojstranne.

Kolumbárium 03

Spomienka
na uplynulé
dni

Przykładowe zestawienie modułów

Vyznačujú sa monumentálnym charakterom korpusu ako aj možnosťou využiť rad jednostranných kolumbárií na oplotenie cintorína.Existuje možnosť použitia betónového obkladu na zadnej strane prefabrikátov v jednom z dostupných vzorov: tehly, travertínu a bridlice.Celý korpus je zhotovený z betónových prefabrikátov:s 3 alebo 6 nikami, ktoré sú obložené kamennými blokmi a položené na vysunutom podstavci.Pomník môže byť zhotovený z kameňa s hrúbkou 1 cm, alebo zo spekaného kremeňa s hrúbkou 0,5 cm, a medzi nimi sú namontované ozdobné rozety.

Dostupné moduly

Ponúkame 4 moduly prefabrikátov na výstavbu kolumbárií – s 1, 2, 3 a 6 nikami.
Výkresy s rozmermi si môžete prevziať v záložke Materiály.

kolumbaria moduły prefabrykaty