Prečo kolumbáriá

Prvým a podstatným dôvodom na stavbu kolumbária je čoraz obmedzenejšia plocha cintorínov.
Týka sa to predovšetkým starých pohrebísk, ako aj tých, ktoré sa nachádzajú v centrách miest, a ktorých okolie už nedovoľuje ďalšie rozšírenie ich plochy.

Na cintorínoch sa pre tradičný spôsob pochovávania rezervuje pre 2 osoby parcela s rozmermi približne 150/170 x 270/300 cm.Na takej ploche sa dá postaviť kolumbárium s až 30 nikami, a v každej nike môžu byť umiestnené až 4 urny.Znamená to, že vznikne miesto odpočinku až pre 120 urien.
Príklad: na plochu, ktorá je určená na postavenie 3 náhrobkov (pre 4 či dokonca až pre 6 zosnulých), dá sa použiť ako miesto na postavenie kolumbária.

Takým spôsobom sa dá optimálne využiť daná plocha a zväčšiť množstvo dostupných miest na pochovávanie dokonca až na 90 ník na urny.

Wymiary kolumbarium

Nižšie náklady

Výkup hrobového miesta stojí, podľa regiónu, priemerne 4,5 až 6 tis. PLN. K tomu ešte náklady na zhotovenie pomníka, čo je ďalších 8 až 10 tis. PLN (alebo viac), a samozrejme prenájom miesta na 20 – 25 rokov (približne 500 PLN), čo je spolu niekoľko tisíc PLN.

Nika v kolumbáriu s kamenným obkladom (s prenájmom miesta na 20 – 25 rokov) stojí priemerne 4,5 až 6 tis. PLN. Nika v kolumbáriu zhotovenom z konštrukčného betónu, architektonického betónu alebo s maľovanou omietkou je ešte lacnejšia.

Preto je to solídna alternatíva tradičného pochovávania (predovšetkým v mestách)

Hrobové miestopriemerne 4,5 až 6 tis. PLN
Zhotovenie pomníkapriemerne 8 až 10 tis. PLN
Prenájom miesta na 20 rokovpribližne 500 PLN
Nika v kolumbáriu s prenájmom na 20 – 25 rokovpribližne 4500 - 6000 PLN

Estetika kolumbária

Čiastočné využitie kolumbária ako múru, ktorý obkolesuje cintorín, patrí medzi najdôležitejšie prednosti tejto stavby 2 v 1. Zmeňte alebo obnovte oplotenie cintorínu a súčasne vytvorte nové miesta na pochovávanie na cintoríne, v ktorom už nie sú miesta na nové hroby.

Výhodou kolumbária je tiež (a skôr mal by byť) jeho vzhľad. Môže jemne zapadnúť do okolia, alebo skôr naopak, môže sa vynímať ako nevšedný architektonický prvok priťahujúci pozornosť.